Nie znaleziono strony

Strona o podanym adresie nie istnieje, bądź została przeniesiona

Szybki kontakt

Zadanie polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych o zasięgu ponadgminnym jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Miasto Łódź - Logo