Nasza oferta

Jedną z form pomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych są domy pomocy społecznej. Nie rozwiązują one wszystkich trudności osób chorych, ale dają im możliwość aktywizacji i zaspokojenia  ich potrzeb.

Każdy rodzaj aktywności podopiecznych wpływa mobilizująco do dalszego działania, sprzyja leczeniu, obniża lęki i napięcia wynikłe z choroby oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.

Wspólne przebywanie razem, wspólne działania, dbanie o dom i jego otoczenie, troska o sprawy innych mieszkańców, uroczyste obchodzenie Imienin, urodzin, jubileuszy mieszkańców oraz pracowników sprzyjają tworzeniu się więzi przyjaźni i klimatu prawdziwie rodzinnego.

Miejsca, gdzie przebywają mieszkańcy, czyli pokoje, cały dom i jego otoczenie oraz różnorodne formy terapii, znacząco wpływają na jakość życia mieszkańców  i  sposób przeżywania własnej choroby.

Możliwość wyjścia poza placówkę, wyjazdu na wycieczkę,  spotykania się  z innymi ludźmi,  również z  mieszkańcami  innych domów pomocy, jest ważnym elementem integrujących chorych z szerszą społecznością.