Koło biblijne

Inspiracją do powstania tej formy pracy w naszym Domu były kontakty z grupą mieszkańców, którzy zaskakują wiedzą biblijną. Znają historię zbawienia, wielkie postaci Starego i Nowego Testamentu.
Pewien pan do pielęgniarki zwrócił się łacińskim tekstem: noli me tangere, "nie dotykaj mnie" - cytatem z Ewangelii św. Jana.

Osoby te chętnie dzielą się swoją wiedzą, chętnie rozmawiają o wierze, jest ona dla nich bardzo ważna, chętnie praktykują swoją wiarę, uczęszczają na nabożeństwa, lubią się modlić. Odkrywają Pana Boga, który jest tak blisko człowieka,  miłuje każdego.
Głównie do nich jest adresowane kółko biblijne, ale na spotkania przychodzą także inni, nawet jeśli niewiele rozumieją lub niewiele są w stanie wyrazić.

Mieszkańcy chętnie modlą się spontanicznie za swoje rodziny, personel, kolegów, mówią Jezusowi o swoich smutkach i radościach, pamiętają o potrzebach Kościoła i Polski oraz tych, którzy prosili ich o modlitwę.

Spotkania wzorowane są na formach pracy Ruchu Światło-Życie.
Na wstępie modlimy się o światło Ducha św. na rozważanie Słowa Bożego. Czytamy Ewangelię, którą Kościół przeznaczył na najbliższą niedzielę, chwilę w ciszy rozważamy ją, a później każdy po kolei mówi, co ta Ewangelia mówi do jego życia, osoba prowadząca pomaga tym, którzy mają trudności z wypowiedzeniem się przez stawianie prostych pytań. Na koniec każdy modli się spontanicznie.
Kończymy modlitwą Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i wezwaniem do bł. Edmunda, patrona domu.

Od grudnia 2011r. odbywają się także spotkania kółka biblijnego dla pracowników domu pomocy. W każdy I piątek miesiąca czytamy Ewangelię z najbliższej niedzieli i  po modlitwie do Ducha św. dzielimy się tym, co nas dotyka naszego życia. Każde spotkanie przygotowuje i prowadzi inny pracownik.