Historia domu

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzony przez Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP zaczął swoją działalność od 1.06.2002 r.

Jednak historia tego domu sięga początków lat XX w.:

 • 1920 - Zgromadzenie zakupiło ziemię, park i zabudowania, czyli tzw. Folwark - Chojny przy dawnej ul. Kościuszki 65.
 • 15.04.1923 - 1941 - Magistrat miasta wydzierżawia folwark od Zgromadzenia, w celu prowadzenia Zakładu Leczniczego Hydropatycznego /wodolecznictwo/ dla osób lekko chorych lub ze skłonnościami do zachorowań na  gruźlicę (dla 100 łóżek);
  Siostry służebniczki pracują jako pielęgniarki, w administracji
 • 1.11.1941 - Niemcy likwidują sanatorium, wywożą urządzenia, wysiedlają chorych i aresztują personel.
 • 1945 - powrót sióstr i remont domu
 • 1947 - Wydział Zdrowia zakłada Szpital Przeciwgruźliczy im. Sokołowskiego (110 łóżek) w domu sióstr, w którym siostry pracują jako  pielęgniarki, z przerwami do 1962 roku. 
 • 1962 - Siostry Służebniczki usunięto z domu
 • 1972 - 1975 - remont domu po przeniesieniu szpitala do Łagiewnik
 • 1975 - 1997 - Wydział Zdrowia otwiera w miejsce szpitala, Dom Pomocy Społecznej - jako filia DPS przy ul. Paradnej 36
 • 1.07.1997 - 31.05.2002 - samodzielny Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych.
 • 1.06. 2002 - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. bł. Edmunda Bojanowskiego