Patron

bł. Edmund Bojanowskibł. Edmund BojanowskiPatronem  Domu jest Błogosławiony Edmund Bojanowski, beatyfikowany w Warszawie przez naszego papieża bł. Jana Pawła II w 1999r. Żył  w latach 1814-1871 w Wielkopolsce.

Dał się poznać z wielkiej dobroci serca, dlatego nazwany został „serdecznie dobrym człowiekiem”. Był ziemianinem, głęboko religijnym, zatroskanym  o los dzieci, ubogich i chorych. Szczególnie zajął się dziećmi wiejskimi tworząc tzw. „ochronki” – współczesne przedszkola dla najmłodszych, pozostających bez opieki. Otworzył także dom miłosierdzia dla chorych, często samotnych i najbiedniejszych ludzi. Sam odwiedzał w domach chorych, zwłaszcza podczas epidemii cholery, leczył ich, pielęgnował i towarzyszył w ostatnich chwilach życia. Bojanowski otoczył pomocą tych, którzy byli najbardziej bezradni, pozostawieni sami sobie w ówczesnym XIX-wiecznym środowisku.

Do opieki nad dziećmi, chorymi i ubogimi zaprosił młode dziewczęta. Uczył je całościowego spojrzenia na potrzeby człowieka w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym. Do współpracy w swoim dziele zaangażował wszystkie warstwy społeczne, społeczności religijne i świeckie. Pomimo, iż sam nie był zakonnikiem, ani kapłanem z młodych dziewcząt, dla trwałości podjętego dzieła, założył  Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną bł. Edmunda:

Boże, Ojcze Niebieski, dawco i źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski................

Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Błogosławiony Twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..