Biblioterapia

Mieszkańcy, którzy mogą i lubią czytać, korzystają z biblioteki domu pomocy oraz biblioteki rejonowej. Tym, którzy nie mogą czytać samodzielnie, interesujące czasopisma i książki czytają na głos terapeuci i wolontariusze.

Mamy dostęp do codziennej prasy, prenumerujemy dla mieszkańców "Dziennik Łódzki" i " Nasz Dziennik".

Informacje o aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych można uzyskać na spotkaniach grupy "polityków". Podczas tych cotygodniowych spotkań można zrozumieć i przedyskutować aktualne tematy.