Szybki kontakt

Zadanie z WFOŚiGW


Nazwa zadania:

"KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR

SŁUŻEBNICZEK NMP NP IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

PRZY UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH  20 W ŁODZI"


wartość ogólna zadania 657 631,00zł

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w formie pożyczki w wysokości 546 155,00zł

 
logo WFOŚiGW w Łodzi


Zakres projektu obejmuje:  - ocieplenie ścian zewnętrznych

                                                  - ocieplenie stropodachu budynków parterowych

                                                  - doposażenie okien w nawiewniki higrosterowane

                                                  - wymiana okien i drzwi zewnętrznych

link do strony:  www.zainwestujwekologie.pl