Muzykoterapia

Obcowanie z muzyką łagodzi dolegliwości fizyczne i psychiczne.

Mieszkańcy chętnie spędzają czas słuchając muzyki, śpiewają karaoke i piosenki biesiadne. Włączają się także do zajęć z tańca, relaksacji oraz kółka teatralnego z wieloma elementami muzyki.

Niektórzy posiadają umiejętność gry na instrumentach muzycznych, ćwicząc utrwalają swój repertuar i dostarczają miłych wrażeń słuchającym.

Systematycznie przygotowują z terapeutami przedstawienia teatralne, koncerty wokalno-muzyczne. W Domu istnieje Zespół „Disco”, który uświetnia uroczystości w DPS i na imprezach integracyjnych poza domem.