I Ty możesz pomóc

Zadanie pt. " Rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego osób przewlekle psychicznie chorych w ich środowisku zamieszkania", zostało zrealizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 Miasto Łódź - Logo

 Zadanie pt. "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych." jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

- Jeśli człowiek jest Twoją pasją

- Jeśli zależy Ci na życiu każdej osoby w godnych warunkach

- Jeśli nie jest Ci obojętne ludzkie cierpienie, szczególnie  w  wymiarze psychicznym


Możesz wspomóc nasz Dom:

  • przekazując nam dary rzeczowe
  • włączając się w posługę jako wolontariusz
  • zainteresować  naszą placówką innych darczyńców / sponsorów
  • wpłacając środki finansowe

Pamiętaj, że dając innym, sam też zostajesz obdarowany!