Jak możecie nam pomóc

Pomoc drugiemu człowiekowi jest przejawem wrażliwości serca.
„Cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście" ( Mt 25, 40 ) - mówi Sam Chrystus.

Możesz nam pomóc przez:

  • Modlitwę za nasz Dom: mieszkańców, siostry, współpracowników, ofiarodawców - sponsorów. Bez modlitwy ten Dom przestałby istnieć.
  • Pracę jako wolontariusz wykonując różnorodne posługi /prace opiekuńcze, pielęgniarskie, terapeutyczne, porządkowe, gospodarcze, budowlane/. Wiek od 15 lat do 100 i dobre chęci!
  • Pracę jako fundraiser – odnajdując sponsorów dla naszego dzieła
  • Przekazanie darów rzeczowych – na potrzeby naszego Domu
  • Wpłacając środki finansowe – na konkretne cele DPS lub wspieranie działalności bieżącej, terapeutycznej
Aby wspomóc nasz dom: