Terapia na oddziałach

W terapię włączeni są wszyscy pracownicy Domu skupieni w tzw. zespołach opiekuńczo-terapeutycznych.  Odpowiednio dobrane  zajęcia terapeutyczne do typu osobowości i rodzaju zaburzeń psychicznych są podstawowym środkiem leczenia chorób psychicznych. Wpływają na aktywizację niepełnosprawnych mieszkańców. Osoby, które niechętnie angażują się w zajęcia w pracowni terapii zajęciowej, uczestniczą w różnorodnych formach terapii zajęciowej na oddziałach, na terenie placówki i jej otoczenia. Niezastąpioną formą kontaktu terapeutycznego jest indywidualna lub grupowa rozmowa w ramach Kółka dyskusyjnego lub zajęć „Gadu-gadu”.