Co oferujemy - skrzynka intencji

Choroba, cierpienie jest trudnym doświadczeniem, z jakim musi się zmierzyć każdy  z nas.
Przez przyjęte cierpienie człowiek zanosi najpiękniejszą modlitwę do Boga. Jest to wyraz jego zawierzenia  Ojcowskiemu Sercu Boga, który zna swoje dziecko, wszak jest jego Stwórcą.

Poprzez ufną, prostą modlitwę  mieszkańcy wraz z siostrami i współpracownikami mogą wspomóc Ciebie, Twoich Bliskich, Twoją trudną sytuację osobistą, rodzinną, zawodową wypraszając potrzebne łaski...
         
 • Ponadto w naszym Domu odkrywamy szczególną łaskę, jaką daje nam Jezus – dar wypraszania cudu poczęcia nowego życia, zwłaszcza dla tych, którzy już długo noszą pragnienie posiadania dziecka. Modlitwę tę zanosimy przez przyczynę sługi Bożej siostry Leonii Nastał.

  Modlitwa za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Siostry Leonii Marii Nastał

  Boże, który hojnie nagradzasz pokładaną w Tobie ufność, użycz mi za pośrednictwem s. Marii Leonii, niezachwianej Służebnicy Twojej i Twojej Niepokalanej Matki upragnionych łask..............., ją zaś racz ozdobić koroną chwały, by nas prowadziła do umiłowania Ciebie ponad wszystko i Niepokalanej Dziewicy jako naszej najukochańszej Matki. Amen.

  Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu..........

 • Przy naszym Domu istnieje Bractwo Celestyńskie. Jego członkowie / mieszkańcy, siostry, współpracownicy/ otaczają również modlitwą kapłanów i intencje ich serc przez przyczynę błogosławionej siostry Celestyny Faron.
  Modlitwa za wstawiennictwem bł. s. Celestyny Faron:

  Ojcze Niebieski dziękuję Ci za dar męczeństwa i wytrwania w miłości, jakiego udzieliłeś błogosławionej s. Celestynie, która wśród tortur głodu i wyniszczenia w obozie koncentracyjnym, trwała przy krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozostając wierną swemu powołaniu chrześcijańskiemu i zakonnemu, aż do męczeństwa.
  Za jej wstawiennictwem udziel mi łaski..............., o którą z ufnością i pokora Cię proszę. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

  Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu..........

Skrzynka intencji